Czy nauczyciel/osoba niebędąca nauczycielem jest w stosunku pracy ze szkołą, której wniosek dotyczy?

   

Czy nauczyciel/osoba niebędąca nauczycielem jest w stosunku pracy ze szkołą, której wniosek dotyczy?

   

·· Wnioski ··

Wniosek o wyrażenie zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie osoby nie będącej nauczycielem.


Wniosek o wyrażenie zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska